ჩვენი კომპანიის სერვისების სარგებლობისთვის გთხოვთ დარეგისტრირდით და შემდეგ გაიარეთ ავტორიზაცია!
თხოვთ გაიარეთ ავტორიზაცია!

მომხმარებლის სახელი:


პაროლი:


თხოვთ გაიარეთ რეგისტრაცია!

მომხმარებლის სახელი:


პაროლი:


ავტორიზაცია / რეგისტრაცია 

 
       
 
ცენტრიფუგები
მიკროსკოპები
თერმოსტატები, საშრობი კარადები, ინკუბატორები
როტატორები, შეიკერები, გამრეცხები
ლაბორატორიული დიაგნოსტიკური ანალიზატორები
სამედიცინო სამაცივრე სისტემები
გამოსახვითი დიაგნოსტიკური აღჭურვილობა
ინსტრუმენტული დიაგნოსტიკური აღჭურვილობა
ლაბორატორიული პიპეტები
ექსპრეს ტესტ-სისტემები
ლატექს ტესტები
იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემები
ბიოქიმიური რეაგენტები
კოაგულაციის რეაგენტები
სისხლის ჯგუფობრიობის რეაგენტები
პათო-ჰისტო-მორფოლოგიური კვლევის მასალები
ბაქტერიოლოგიური კვლევის მასალები
სამედიცინო დანიშნულების ერთჯერადი საშუალებები